Bekijk onze actuele vacatures. Klik hier

Over ons

Mogen wij ons even voorstellen.

Welkom

Fons en Ingrid hebben in januari 2010 de deuren geopend van Kids Together Randstad. Halverwege 2012 is daar een locatie in Almere-Buiten bij gekomen. In eerste instantie in basisscholen het Kristal en de Dukdalf en in oktober 2017 in het huidige pand aan de Sumatraweg.

Fons heeft door zijn jarenlange ervaring als HR-manager bij Start People en Rijkswaterstaat veel mensenkennis opgedaan. Ook heeft hij jaren ervaring in werving en selectie van personeel. Zijn kennis ligt dus op personeels- en zakelijk gebied. Hij is tevens trainer en examinator EHBO bij het Oranje Kruis, instructeur reanimatie bij de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) en instructeur Shantala babymassage. 

Ingrid is afgestudeerd logopediste en leerkracht. Zij heeft lange tijd gewerkt in het Speciaal Basisonderwijs. Zij is deskundig op het gebied van de ontwikkeling van kinderen in het algemeen en de spraak-/taalontwikkeling in het bijzonder. Naast deze deskundigheid is zij trainster van het VVE-programma Uk & Puk (Vroeg en Voorschoolse Educatie), Pedagogisch coach, instructeur Werken met Baby’s en instructeur Shantala babymassage

Missie

 • Alle kinderen die Kids Together bezoeken, voelen zich veilig en geborgen.
 • De leidsters van Kids Together vinden het leuk om met kinderen te werken.
 • Ouders durven hun kind met een gerust hart aan de zorgen van Kids Together toe te vertrouwen.
 • Kids Together combineert de zekerheid van een kindercentrum met een huiselijke sfeer en kleinschaligheid.
 • Kids Together is een laagdrempelige organisatie waar service, kwaliteit en dienstverlening kenmerkend zijn.
 • Kids Together biedt schone en veilige ruimtes, die ingericht zijn met speelgoed en materialen passend bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind.
 • Medewerkers van Kids Together beschikken over de benodigde opleidingen en ervaringen.

Visie

 • Wij zien het kind als individu, welke zich op eigen unieke wijze kan en mag ontwikkelen.
 • Hoewel elk kind dezelfde fasen van ontwikkeling doorloopt, zal dit niet altijd op hetzelfde moment of in dezelfde volgorde verlopen.
 • Onze opvoedkundige taak ligt in het stimuleren van zelfstandigheid en zelf verantwoordelijkheid nemen.
 • Elk kind wordt gevormd door een combinatie van aanleg en omgeving.
 • Een kind is vanuit zichzelf nieuwsgierig en gaat op onderzoek.

Oudercommissie

Kids Together hecht veel belang aan de mening van ouders, die als geen ander weten wat het beste is voor hun kind. Wanneer je zitting neemt in de oudercommissie van Kids Together, kun je je mening laten horen. Tijdens het intakegesprek wordt je geïnformeerd over de mogelijkheden tot deelname in de oudercommissie.

Ruilen van dagen

Het ruilen van dagen wordt in principe toegestaan, binnen dezelfde week en als de bezetting het voor die dag toelaat.
Een ruildag kan maximaal een maand en minimaal een week van tevoren via kantoor worden aangevraagd. Pas na bevestiging is de ruiling goedgekeurd.
Dagen die je niet hebt kunnen afnemen vanwege vakantie, ziekte of anderszins, kunnen niet worden ingehaald of geruild.

Nuttige sites

Belangenvereniging voor ouders

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Veel (werkende) ouders brengen hun kind naar een kinderdagverblijf/crèche, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouder. Wij vinden het belangrijk dat de belangen van deze ouders worden vertegenwoordigd en dat ouders en oudercommissies goed geïnformeerd zijn.

Kidak

Kidak is een samenwerkingsverband tussen directies van kinderopvangorganisaties uit Almere. Door het uitwisselen van ideeën, ervaringen en het opstellen van visie en beleid streven wij het doel na om de kwaliteit van de Almeerse kinderopvang te verbeteren. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de sociale samenhang in de omgeving van de opvanglocaties te bevorderen en bieden wij waar mogelijk maatschappelijke ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen.

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Kids Together Randstad KDV
Randstad 22-48
1316 BZ Almere
Registratienummer 210121294
Telefoon 036-5341065
Kids Together Randstad BSO
Randstad 22-48
1316 BZ Almere
Registratienummer 156152095
Telefoon 036-5341065
Kids Together Sumatra KDV
Sumatraweg 115
1335 JM Almere
Registratienummer 672159867
Telefoon 036-8200350

Kids Together Sumatra BSO
Sumatraweg 105
1335 JM Almere
Registratienummer 256318839
Telefoon 036-8200340

Kids Together Klein Sumatra
Sumatraweg 105
1335 JM Almere
Registratienummer 532319886
Telefoon 036-8200340

Inspectie

 

 

In de wet Kinderopvang zijn de minimale kwaliteitseisen opgenomen waaraan een kinderopvanglocatie moet voldoen. De gemeente waar de locatie zich bevindt is verantwoordelijk voor registratie, controle en handhaving hiervan.

De gemeente heeft het toezicht uitbesteed aan de GGD. De toezichthouder maakt een rapportage, die voor iedereen inzichtelijk is.

Inspectierapport Kids Together Randstad KDV

Inspectierapport Kids Together Randstad BSO

Inspectierapport Kids Together Sumatra KDV

Inspectierapport Kids Together Sumatra BSO

Inspectierapport Kids Together Klein Sumatra KDV

Wil je andere kinderopvangorganisaties vergelijken met de resultaten van Kids Together, klik dan hier.