Bekijk onze actuele vacatures. Klik hier

Almere Stad

Randstad 22-48

Over de locatie

De hoofdvestiging van Kids Together is gevestigd aan de Randstad 22-48 te Almere-Stad.
Hier bieden wij dagopvang, peuterochtenden en voor- en naschoolse opvang aan. Tevens bevindt zich hier het kantoor.

Babygroep

Op de babygroep worden kinderen opgevangen in de leeftijd van circa tien weken tot aan twee jaar. Er is op deze groep plaats voor maximaal tien kinderen.

De nadruk ligt bij deze groep op geborgenheid en verzorging enerzijds en het bevorderen van de zintuiglijke en motorische ontwikkeling anderzijds.

De babygroep heeft de beschikking over een speelruimte en een aparte slaapkamer. Door de inzet van een grondbox, zijn er aparte ruimtes gecreëerd voor baby’s die nog veel liggen en baby’s die het kruipen en lopen onder de knie hebben. Er wordt veel gebruik gemaakt van vrolijke kleuren, zachte materialen en middelen om de baby uit te dagen en op ontdekking te gaan.

Peutergroep

Op de peutergroep worden kinderen opgevangen in de leeftijd van twee jaar tot aan vier jaar. Er is op deze groep plaats voor maximaal twintig kinderen.

In deze periode ontdekken de kinderen in toenemende mate de wereld buiten zichzelf en worden ze steeds zelfstandiger in hun dagelijkse bezigheden.

De peutergroep heeft de beschikking over een fijne speelruimte op de begane grond met een indeling in verschillende speelhoeken. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een extra groepsruimte op de eerste verdieping.
Door een vast dagritme, waarin spel, creativiteit en socialisatie belangrijke aspecten zijn, stimuleren we de brede ontwikkeling van kinderen en bereiden we ze langzamerhand voor op de overgang naar de basisschool.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Als kinderen de leeftijd van vier jaar hebben bereikt, staat hun hele leven op zijn kop, net als dat van ouders. De kinderen gaan naar de basisschool, en hebben op sommige momenten VoorSchoolse Opvang (VSO) en/of NaSchoolse Opvang (NSO) nodig.

Bij de BSO op de Randstad is plek voor maximaal 25 kinderen van 4 tot 13 jaar.
Nadat iedereen van de verschillende scholen is opgehaald, wordt er gezamenlijk gegeten. Fruit na een lange schooldag, of een boterham als de kinderen vroeg vrij zijn. Daarna kunnen de kinderen onder andere kiezen voor een creatieve activiteit, een spelletje spelen, spelen in één van de ingerichte hoeken of we gaan lekker naar buiten.
De vakanties maken we extra leuk met een afwisselend activiteitenprogramma.

Kindercentrum Kids Together

Randstad 22-48
1316 BZ Almere
036 - 53 41 065

Kindercentrum Kids Together

KDV Sumatraweg 105
BSO Sumatraweg 115
036 - 53 41 065

Tarieven

Voor de tarieven zoals ze hieronder worden genoemd, is het mogelijk kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Kids Together kan deze aanvraag kosteloos verzorgen.

 

Dagopvang  Uurprijs € 10,25

Dag
07.00-19.00
Aantal dagen Uren per maand Per maand 
1 dag 52 uur €   533,00
2 dagen 104 uur € 1066,00
3 dagen 156 uur € 1599,00
4 dagen 208 uur € 2132,00
5 dagen 230 uur € 2357,50

 

Afname blokken  Uurprijs € 13,95

Blok 1 Blok 2 Blok 3
07.00-11.00 11.00-15.00 15.00-19.00
Aantal blokken Uren per maand Per maand 
1 blok 17,33 uur €   241,75
2 blokken 34,67 uur €   483,51
3 blokken 52,00 uur €   725,26
4 blokken 69,33 uur €   967,01
5 blokken 86,67 uur € 1208,76

 

Afname halve dagen  Uurprijs € 13,95

Ochtend Middag
07.00-13.00 13.00-19.00
Aantal dagen Uren per maand Per maand 
1 halve dag 26 uur €   362,70
2 halve dagen 52 uur €   725,40
3 halve dagen 78 uur € 1088,10
4 halve dagen 104 uur € 1450,80
5 halve dagen 130 uur € 1813,50

 

In de uurprijs is inbegrepen

Luiers Fruit Flesvoeding (Nutrilon/Hero)
Broodmaaltijd Tussendoortje Logopedisch advies
Drinken Luizenzak Hulp bij aanvraag kinderopvangtoeslag

 

Voor de tarieven zoals ze hieronder worden genoemd, is het mogelijk kinderopvangtoeslag aan te vragen.
Kids Together kan deze aanvraag kosteloos verzorgen.

 

Peuterspeelzaal  Uurprijs € 10,25

Openingstijden Leeftijd Aantal weken p.j.
08.30 tot 11.30 2,5 – 4 jaar 40 weken
Aantal dagdelen Uren per maand Per maand
1 dagdeel 10 uur €   102,50
2 dagdelen 20 uur €   205,00
3 dagdelen 30 uur €   307,50
4 dagdelen 40 uur €   410,00
5 dagdelen 50 uur €   512,50

 

In de uurprijs is inbegrepen

Fruit Drinken Hulp bij aanvraag kinderopvangtoeslag
Logopedisch advies

 

Let op!
De peuterspeelzaal is geopend gedurende de schoolweken van Het Kristal en de Dukdalf!

 

Voor de tarieven zoals ze hieronder worden genoemd, is het mogelijk kinderopvangtoeslag aan te vragen.
Kids Together kan deze aanvraag kosteloos verzorgen.

 

Voorschoolse opvang - VSO  Uurprijs € 9,12

Openingstijden Leeftijd
07.00 tot 8.30 uur 4 – 12 jaar
Opvang per week Uren per maand Per maand 
1 dag 5 €     45,60
2 dagen 10 €     91,20
3 dagen 15 €   136,80
4 dagen 20 €   182,40
5 dagen 25 €   228,00

De tarieven zijn voor de 40 schoolweken per jaar en worden over 12 gelijke maanden gefactureerd.

 

Naschoolse opvang  Uurprijs € 9,12

Openingstijden Leeftijd
15.00 tot 19.00* 4 – 12 jaar
Opvang per week Uren per maand Per maand
1 dag 13,33 €   121,57
2 dagen 26,66 €   243,14
3 dagen 40,00 €   364,71
4 dagen 53,33 €   486,28
Lange middag v.a. 11.30 25,00 €   228,00

De tarieven zijn voor de 40 schoolweken per jaar en worden over 12 gelijke maanden gefactureerd.

*Scholen kunnen andere schooltijden hebben.

 

In de uurprijs is inbegrepen

Halen van school Drinken Fruit
Opvang tijdens vrije dagen Logopedisch advies Luizenzak
Broodmaaltijd tijdens vrije dagen

 

Voor de tarieven zoals ze hieronder worden genoemd, is het mogelijk kinderopvangtoeslag aan te vragen.
Kids Together kan deze aanvraag kosteloos verzorgen.

 

Vakantie opvang 4 – 12 jaar
Hiermee koopt u alle vakanties af.
(Bijv. iedere maandag is 1 dag, iedere maandag, dinsdag en donderdag zijn 3 dagen)

Openingstijden: 8.30 tot 19.00 uur

Per week Uren per maand Per maand Uurprijs
1 dag 10,5 €     95,76 €     9,12
2 dagen 21,0 €   191,52
3 dagen 31,5 €   287,28
4 dagen 42,0 €   383,04
5 dagen 52,5 €   478,80

 

Studiedagen 4 – 12 jaar
Hiermee koopt u alle studiedagen af.

Alle studiedagen welke de school heeft is uw kind welkom bij Kids Together

Per maand 6 uur á € 9,12 = € 54,72

In de uurprijs is inbegrepen

Fruit Drinken Lunch (indien van toepassing)
Logopedisch advies Luizenzak Hulp bij aanvraag kinderopvangtoeslag

 

Overige kosten

Inschrijfkosten € 20,00
Afname van een extra dag bij dagopvangcontract € 10,25 p.u.
Afname van een extra dag bij blokken – halve dagen € 13,95 p.u.
Afname van een hele dag bij VSO-contract €   9,12 p.u.
Afname van een extra ochtend bij VSO-contract €   9,12 p.u.
Afname van een extra middag bij NSO-contract €   9,12 p.u.
Afname van een extra lange middag bij NSO-contract €   9,12 p.u.
Afname opvanguren zonder vaste overeenkomst € 15,75 p.u.
Warme maaltijd €   6,00

 

 

Ruilen van dagen
Het ruilen van dagen wordt in principe toegestaan, als de bezetting het voor die dag toelaat. Als je wilt ruilen, moet dat in dezelfde week gebeuren. Je kunt het maximaal een maand van tevoren aanvragen en minimaal een week van tevoren. Je kunt alleen ruilen na een goedkeuring.
Dagen die je niet hebt kunnen afnemen vanwege vakantie, ziekte of anderszins kunnen niet worden ingehaald of geruild.

Bij de dagopvang alles inclusief

Luiers
Broodmaaltijd
Vers fruit
Flesvoeding (Nutrilon & Hero)
VVE programma UK & PUK
Hulp bij aanvraag kinderopvangtoeslag
Verantwoord tussendoortje
Drinken
Luizenzak

+

Scholen waar wij in Almere Stad ophalen

Scholen voor VSO
Montessorischool Randstad
Olijfboom
Watertuin
Zonnewiel

 

Scholen voor NSO
Montessorischool Randstad
Olijfboom
Polygoon
Watertuin
Zonnewiel

Andere scholen in overleg.

Openingstijden

 

Kids Together is 52 weken per jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.00-19.00 uur.

Eens per jaar zijn wij een dag gesloten voor alle vormen van opvang in verband met onze studiedag. Verder zijn wij op alle officiële feestdagen gesloten.

Voor 2024 zijn die als volgt:

Ma 1 januari Nieuwjaarsdag
Ma 1 april 2e Paasdag
Do 9 mei Hemelvaartsdag
Ma 20 mei 2e Pinksterdag
Ma 16 september Jaarlijkse studiedag Kids Together
Wo 25 december 1e Kerstdag
Do 26 december 2e Kerstdag
Wo 1 januari 2025 Nieuwjaarsdag

Er zijn ook enkele dagen met een afwijkende sluitingstijd, in 2024 zijn dat de volgende dagen:

Do  5 december 17:00 Pakjesavond
Di 24 december 17:00 Kerstavond
Di 31 december 17:00 Oudjaarsavond

Brengen en ophalen Almere – Stad

Scholen voor VSO

Montessorischool Randstad
Olijfboom
Watertuin
Zonnewiel

Scholen voor NSO

Montessorischool Randstad
Olijfboom
Polygoon
Watertuin
Zonnewiel

Andere scholen in overleg.

Oudercommissie

Kids Together hecht veel belang aan de mening van ouders, die als geen ander weten wat het beste is voor hun kind. Wanneer je zitting neemt in de oudercommissie van Kids Together, kun je je mening laten horen. Tijdens het intakegesprek wordt je geïnformeerd over de mogelijkheden tot deelname in de oudercommissie.

Klachtenregeling

Natuurlijk hopen wij bij Kids Together dat we met alle partijen een goede samenwerking kunnen aangaan en onderhouden. Toch kan het voorkomen dat je als ouder niet tevreden bent over de verleende diensten. We nemen deze ongenoegens serieus en zullen dan ook alle moeite doen om tot een bevredigende oplossing te komen.

Allereerst hopen we dat ouders hun onvrede kunnen bespreken met de betreffende medewerker(s). Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan een gesprek met de directie worden gepland.

Is het daarmee nog niet opgelost, dan kan de ouder binnen twee maanden nadat de klacht is ontstaan, deze schriftelijk of digitaal indienen. In de mail of brief moet in elk geval worden beschreven wat er is gebeurd, op welke datum en eventueel bij welke medewerker(s). Betreft de klacht een vermoeden van kindermishandeling, dan worden verder alle stappen uit de Meldcode kindermishandeling gevolgd en is daarmee deze klachtenprocedure afgesloten.

De directie draagt zorg voor de registratie van de klacht en de inhoudelijke behandeling. Zij houden de ouder(s) gedurende de afhandeling op de hoogte van de voortgang.

Als eerste wordt de ontvangst van de klacht digitaal bevestigd. Vervolgens zorgt de directie dat het verhaal door de betrokkenen wordt gedaan. Het verhaal wordt van alle kanten belicht.
Daarna volgt een schriftelijk of digitaal oordeel, voorzien van een motivatie, naar de ouder(s). hierin wordt ook aangegeven of er concrete maatregelen worden genomen en op welke termijn dit gerealiseerd wordt.
De afhandeling dient in elk geval binnen zes weken plaats te vinden. Als er omstandigheden zijn die dit belemmeren, worden de ouders hierover geïnformeerd.

Als bovenstaande stappen nog steeds niet tot een oplossing leiden, dan kan je de klacht schriftelijk indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang, een onafhankelijke klachtencommissie.

Voor de volledige regeling en werkwijze van deze klachtencommissie, verwijzen wij graag naar het klachtenreglement van de Geschillencommissie Kinderopvang. Hierin staan alle stappen die de ouders en het kindercentrum moeten nemen, precies beschreven.

Inspectie

 

 

In de wet Kinderopvang zijn de minimale kwaliteitseisen opgenomen waaraan een kinderopvanglocatie moet voldoen. De gemeente waar de locatie zich bevindt is verantwoordelijk voor registratie, controle en handhaving hiervan.

De gemeente heeft het toezicht uitbesteed aan de GGD. De toezichthouder maakt een rapportage, die voor iedereen inzichtelijk is.

Inspectierapport Kids Together Randstad KDV

Inspectierapport Kids Together Randstad BSO

Inspectierapport Kids Together Sumatra KDV

Inspectierapport Kids Together Sumatra BSO

Inspectierapport Kids Together Klein Sumatra KDV

Wil je andere kinderopvangorganisaties vergelijken met de resultaten van Kids Together, klik dan hier.