Oudercommissie

Wij hechten veel belang aan de mening van de ouders. Jullie weten als geen ander wat het beste is voor je eigen kind. Je kunt je mening laten horen, wanneer je deelneemt aan de oudercommissie van Kids Together.  Tijdens het intakegesprek wordt over de mogelijkheden van deelname aan de oudercommissie gesproken.

De oudercommissie is een aanspreekpunt voor alle ouders, die klant zijn van het kindercentrum. Als lid denk je mee over veranderingen, aanpassingen en nieuw beleid. Je kunt ook meedenken over het opzetten van thema-avonden, het geven van cursussen en andere activiteiten. De oudercommissie brengt advies uit over kwaliteitsaangelegenheden en de prijs van de kinderopvang.

Notulen van de oudercommissievergaderingen zijn voor onze klanten openbaar. Ze kunnen opgevraagd worden bij Fons en Ingrid.