Kinderopvangtoeslag

Met de komst van de Wet Kinderopvang per 1 januari 2005, is de kinderopvang beter geregeld. Deze wet voorziet zowel in de kwaliteitseisen waar kinderopvang aan moet voldoen, als ook in de financiering van de kosten.

Zo is er vanaf 1 januari 2007 een vaste werkgeversbijdrage en een inkomensafhankelijke overheidsbijdrage. Beide worden uitbetaald door de belastingdienst onder de naam kinderopvangtoeslag. Deze kent een maximaal te vergoeden uurprijs.

Voor 2018 is dat voor dagopvang maximaal € 7,45 en voor buitenschoolse opvang € 6,95. Op de site van de belastingdienst (www.toeslagen.nl) is het mogelijk een proefberekening uit te voeren. Hiermee kun je de hoogte van de toeslag uitrekenen.  Vanzelfsprekend willen wij ook een berekening voor jouw situatie maken.
De voorwaarde om in aanmerking te komen voor de toeslag, is dat je als ouders de kinderopvang afneemt van een kinderopvangorganisatie die in het Landelijk Register Kinderopvang staat. De GGD controleert jaarlijks of instellingen voor kinderopvang aan de wettelijk vastgestelde kwaliteitseisen voldoen.