BSO (VSO & NSO)

Als kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt, staat hun hele leven op zijn kop. Ze mogen naar de basisschool. Het ene kind kijkt er al heel lang naar uit, terwijl het andere kind die grote wereld toch nog wel spannend vindt.

Bij Kids Together horen ze nu ineens tot de echt grote kinderen. Ze mogen naar de BSO, welke geschikt is voor kinderen van 4 tot ca. 13 jaar. Er is plaats voor maximaal 20 kinderen. De groep is ingericht met nieuw meubilair en spelmateriaal. Aan de grote tafels schuiven de kinderen gezellig aan om te eten en te drinken, bij te kletsen of een spelletje te doen. De loungebanken zijn heerlijk om een boekje te lezen of even uit te rusten.

 

In de groepsruimte van de BSO zitten 8 kinderen samen met leidsters Annemiek en Carola aan tafel. Ieder kind heeft een pen en 10 blanco kaartjes voor zich liggen. Ze luisteren aandachtig wat ze moeten gaan doen. Carola vertelt dat de kinderen, Annemiek en zijzelf op elk kaartje de naam van een van de deelnemers schrijven en daarbij twee aspecten of eigenschappen die hij/zij mooi of leuk vind aan diegene. Als iedereen klaar is, krijgt elk kind de kaartjes waar zijn/haar naam op staat en worden dingen die de kinderen op de kaartjes hebben geschreven in de groep besproken. De kinderen vinden het geweldig om te horen wat anderen leuk aan hen vinden, al worden ze er soms ook wel wat verlegen van.

Tijdens schoolvakanties kunnen de kinderen die gebruik maken van de NSO de hele dag komen. We zullen dan meer tijd en ruimte hebben voor leuke groepsactiviteiten die wat langer duren en er wordt dan gezamenlijk gegeten. Ook zal er van tijd tot tijd een uitstapje buiten de deur gepland worden, waarvoor kinderen kunnen worden ingeschreven.

Hiervoor is soms een eigen bijdrage nodig. Met elkaar proberen we de vakantie op die manier tot een leuke tijd te maken.