De groepen

Bij kindercentrum Kids Together bieden wij kleinschalige opvang, om een huiselijke karakter te creëren. Doordat de groepen klein zijn, kunnen de leidsters veel meer aan de gewoontes van een kind tegemoet komen. Maar ook aan de individuele wensen van de ouders.

Wij hebben drie stamgroepen:

De babygroep biedt opvang aan kinderen vanaf 10 weken tot ongeveer 1,5 jaar.  Op de babygroep worden maximaal 9 kinderen opgevangen. De leeftijd waarop een kind doorstroomt naar de peutergroep is mede afhankelijk van het moment waarop het kind kan lopen.

De peutergroep is bestemd voor kinderen van 1,5 jaar tot 4 jaar met een maximum aantal van 11 kinderen. De kinderen genieten hier van dagopvang totdat ze de schoolleeftijd hebben bereikt. Binnen de peutergroep bestaat een speciale peuterPLUSgroep met 8 plaatsen. Hierin worden kinderen met een leeftijd tussen 3 en 4 jaar voorbereid op de overgang naar de basisschool.

De BSO is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Er is plaats voor maximaal 20 kinderen. We maken onderscheid tussen VSO en NSO.