GGD Inspectie

Iedere locatie in Nederland waar kinderopvang plaatsvindt wordt jaarlijks door de GGD gecontroleerd of het aan alle wettelijke eisen voldoet.

Kids Together wordt al jaar na jaar door de GGD goedgekeurd. Deze inspectierapporten zijn hier te lezen.

Locatie Almere-Stad Randstad
Klik hier voor het inspectierapport van de dagopvang.
Klik hier voor het inspectierapport van de BSO.

Locatie Almere-Buiten Makassar
Klik hier voor het inspectierapport van BSO Makassar – Malmö 75

Locatie Almere-Buiten Sumatra
Klik hier voor het inspectierapport van de dagopvang.
Klik hier voor het inspectierapport van de BSO.

Wij durven het aan! Vergelijk ons met andere kinderdagverblijven binnen Almere.

Klik hier voor de inspectierapporten van alle andere kinderopvanginstellingen binnen Almere.