Missie en Visie

Missie

 • Kids Together combineert de zekerheid van een kindercentrum met een huiselijke sfeer en kleinschaligheid.
 • Alle kinderen die Kids Together bezoeken, voelen zich veilig en geborgen.
 • De leidsters van Kids Together vinden het leuk om met kinderen te werken.
 • Medewerkers van Kids Together beschikken over de benodigde opleidingen en ervaringen.
 • Kids Together is een laagdrempelige organisatie waar service, kwaliteit en dienstverlening kenmerkend zijn.
 • Ouders durven hun kind met een gerust hart aan de zorgen van Kids Together toe te vertrouwen.
 • Kids Together biedt schone en veilige ruimtes, die ingericht zijn met speelgoed en materialen passend bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind.

Visie

 • Wij zien het kind als individu, welke zich op eigen unieke wijze kan en mag ontwikkelen.
 • Hoewel elk kind dezelfde fasen van ontwikkeling doorloopt, zal dit niet altijd op hetzelfde moment of in dezelfde volgorde verlopen.
 • Onze opvoedkundige taak ligt in het stimuleren van zelfstandigheid en zelf verantwoordelijkheid nemen.
 • Elk kind wordt gevormd door een combinatie van aanleg en omgeving.
 • Een kind is vanuit zichzelf nieuwsgierig en gaat op onderzoek uit.