Over ons

Wij willen ons hier kort introduceren, zodat je weet met wie je te maken krijgt als je contact opneemt met kindercentrum Kids Together.

Sinds 2007 zijn Fons en Ingrid gestart met gastouderbureau All Together. Door een goede combinatie van competenties van beiden zijn wij sinds die tijd behoorlijk gegroeid.

Fons heeft door zijn jarenlange ervaring als commercieel medewerker veel mensenkennis opgedaan. Ook heeft hij enkele jaren ervaring in werving en selectie van personeel. Zijn kennis ligt dus op personeels- en zakelijk gebied. Er wordt altijd als doel gesteld dat de samenwerking voor de lange termijn zal zijn. Dit vertaalt zich in het feit dat het personeelsverloop van de leidsters beperkt is. Zodoende zie je altijd de vaste gezichten bij Kids Together. Fons is ook trainer en examinator EHBO aangesloten bij Het Rode en Oranje Kruis. Alle vaste medewerkers van Kids Together hebben dan ook voldoende kennis op het gebied van EHBO bij Kinderen. Deze cursus verzorgd Fons ook veelvuldig bij collega kinderdagverblijven binnen en buiten Almere.

Ingrid is afgestudeerd logopediste en leerkracht. Zij heeft lange tijd gewerkt in het Speciaal Basisonderwijs. Zij is deskundig op het gebied van de ontwikkeling van kinderen in het algemeen en de spraak-/taalontwikkeling in het bijzonder. Het uitzetten van een pedagogisch beleid is bij haar in goede handen. Tevens is Ingrid trainer van het meest gebruikte programma voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)  Uk & Puk. Aan de medewerkers van Kids Together maar ook voor andere kinderdagverblijven zorgt Ingrid dat de kennis op peil komt en blijft.

Ons team bestaat uit een club enthousiaste gediplomeerde leidsters die dagelijks vol overgave met de kinderen bezig zijn. Zij worden ondersteund door stagiaires van wie hetzelfde enthousiasme verwacht wordt.

Voor de opvang van kinderen vinden wij liefde en aandacht voor een kind, huiselijkheid, kleinschaligheid en kwaliteit belangrijke aspecten. Vanuit dit gedachtegoed werken wij bij zowel gastouderbureau All Together als bij kindercentrum Kids Together.